Văn hóa vật thể là gì? Em hãy phân tích giá trị của văn hóa vật thể

Thứ ba , 16/06/2015, 09:38 GMT+7
     
Văn hóa vật thể là gì? Em hãy phân tích giá trị của văn hóa vật thể là những nền văn hóa mà tồn tại một cách hữu linh. Qua nhiều quá trình nhiều thời đại nền văn hóa vật thể được con người giữ gìn và phát huy. Hơn thế nữa còn đưa vào phát triển nền kinh tế và đời sống một cách đời thường.

1.1.Văn hóa:

Là tổng thể những nét riêng biệt về tinh thần và vật chất, trí tuệ và cảm xúc quyết định tính cách của một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội.

Văn hóa bao gồm nghệ thuật và văn chương những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống các giá trị, những tập trung và tín ngưỡng.

1.2.Văn hóa vật thể:

1.2.1.Khái niệm:

Là các giá trị văn hóa tồn tại một cách hữu linh, con người có thể nhận biết một cách cảm tính, trực tiếp qua các giác quan ( cung điện, chùa tháp, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, thắng cảnh thiên nhiên…) có giá trị văn hóa, lịch sữ, khoa học được cộng đồng dân tộc, nhân loại thừa nhận.

Văn hóa vật thể là gì? Em hãy phân tích giá trị của văn hóa vật thể

Quần thể di tích Cố đô Huế

Di sản vật thể thế giới được UNESCO công nhận năm 1993

1.2.2.Nội dung:

Đó là một  bộ phận của văn hoá nhân loại, thể hiện đời sống  tinh thần của con người  dưới  hình  thức  vật  chất;  là  kết  quả của  hoạt động sáng tạo, biến những vật và chất liệu trong thiên nhiên thành những đồvật có giá trị sử dụng và thẩm mĩ nhằm phục vụ cuộc sống con người.   

Văn hóa vật thể quan tâm nhiều  đến chất  lượng và đặc  điểm của đối  tượng  thiên nhiên, đến hình dáng vật chất, khiến những vật thểvà chất liệu tự nhiên thông qua sáng tạo của con người biến thành những sản phẩm vật chất giúp cho cuộc sống của  con người.

Bên cạnh đó người  ta  sử dụng  nhiều  kiểu  phương  tiện:  tài  nguyên năng lượng, dụng cụ lao động, công nghệ sản xuất ,  cơ sở hạ tầng sinh sống của  con người, phương  tiện  giao  thông,  truyền  thông,  nhà  cửa,  công  trình xây  dựng  phục  vụnhu  cầu  ăn ở,  làm  việc  và  giải  trí ,  các  phương  tiện  tiêu khiển, tiêu dùng, mối quan hệ kinh tế... Tóm lại, mọi loại giá trị vật chất  đều là kết quảlao động của  con người.

Văn  hóa vật thể được khái quát hóa bằng nhiều phương pháp khác nhau tạo nên những giá trị văn hóa cao trong nền văn hóa của dân tộc. Đặc biệt là trong nền văn hóa tinh thần cho con người biết tận dụng và phát huy một cách toàn diện. Bên cạnh đó còn nâng cao được các giá trị phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế cho đất nước.

 

Nguồn: saigongame.comvan hoa vat the la gi? van hoa phi vat the la gi? phan tich nen van hoa vat the