Văn hóa truyền thống và hiện đại

Chủ nhật , 17/05/2015, 04:34 GMT+7
     
Văn hóa truyền thống và hiện đại, văn hóa trong sự hội nhập Quốc tế, văn hóa trong truyền thống ngày nay. Đây là một vấn đề luôn được đặt ra đối với nền văn hóa Việt Nam. Với nền văn giữa sự truyền thống và hiện đại đòi hỏi mỗi người chúng ta phải biết tiếp nhận và tiếp thu để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Để hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu văn hóa là gì và văn hóa bao gồm những nền giá trị nào?

Đầu tiên văn hóa đó là tổng thể những nét riêng biệt về tinh thần và vật chất, trí tuệ và cảm xúc quyết định tính cách của một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội.

Văn hóa bao gồm nghệ thuật và văn chương những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống các giá trị, những tập trung và tín ngưỡng.

Một vấn đề đang đặt ra, rất cấp thiết với Việt Nam đó là nền văn hóa. Việt Nam cần đưa nền văn hóa đi xa hơn, tiếp thu có chọn lọc bên cạnh đó trong quá trình hội nhập Quốc tế hiện này thì nền văn hóa cần xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Để đạt được điều đó, đòi hỏi nền văn hóa phải tiên tiến và phỉ đảm bảo được cả hai tính văn hóa sau đó là: tính truyền thống dân tộc và tính hiện đại dân tộc; không phải tính dân tộc chỉ là tính truyền thống, còn tính quốc tế mới là tính hiện đại.

Văn hóa truyền thống và hiện đại

Văn hóa truyền thống và hiện đại

Có Như vậy, nền văn hóa thuộc hai thuộc tính truyền thống và hiện đại là hai thuộc tính của cùng một thực thể là hệ thống văn hóa, do đó chúng có mối quan hệ với nhau. Và điều đáng nói là hai khái niệm truyền thống và hiện đại thuộc về cặp phạm trù “cũ - mới”, vì thế mà sự quan hệ giữa truyền thống và hiện đại là quan hệ giữa hai mặt đối lập trong văn hóa, vừa đấu tranh với nhau lại vừa thống nhất với nhau, bổ sung lẫn nhau làm phong phú và nâng cao nền văn hóa, đồng thời có thể chuyển hóa sang nhau: cái hiện đại có thể trở thành truyền thống và cái truyền thống có thể mang bộ mặt hiện đại.

Tuy vậy, nhưng những cái hiện đại và truyền thống luôn chung sống hòa bình với nhau, ví dụ như ca nhạc cổ và ca nhạc mới, khu phố Tây ở bờ Nam sông Hương và tổng thể kiến trúc cổ kính của kinh đô Huế ở bờ Bắc.

 Hơn thế nữa, những giá trị này chúng có thể cộng sinh và  nâng cao nhau. Ví dụ như đôi guốc nữ cao gót một thời trước đây là thể cộng sinh giữa đôi giày nữ cao gót phương Tây và đôi guốc gỗ đế bằng truyền thống của Việt Nam, như ở ca kịch cải lương, ca nhạc tân cổ giao duyên, ở cái áo dài nữ Việt Nam, ở các công trình kiến trúc theo “Phong cách Đông Dương” trước đây...

Một khi xã hội Việt Nam chuyển sang thời kỳ phát triển mới một số giá trị truyền thống biến cải chắc chắn sẽ hòa hợp với các giá trị hiện đại như tính cộng đồng với tính cá nhân, sự trọng tình với sự trọng lý, tính cần cù với tính tưởng tượng sáng tạo... Mặc dầu được thừa nhận, những cái truyền thống và hiện đại vẫn phải tự hoàn thiện tiếp để duy trì chỗ đứng trong cuộc sống con người.

Tuy nhiên, trong văn hóa cái cũ không nhất thiết là cái truyền thống, còn cái mới chưa hẳn sẽ là cái hiện đại. Với những yếu tố mới trong văn hóa thường xuyên nẩy sinh để đáp ứng những nhu cầu mới xuất hiện ở con người trong cuộc sống luôn biến đổi, còn những yếu tố văn hóa cũ chỉ đáp ứng những nhu cầu trước đây. Những cái mới và cái cũ trong văn hóa tương tác với nhau, những mặt đối nghịch thì xung đột, khắc chế, thậm chí loại trừ nhau, những mặt không đối nghịch thì tìm cách thích ứng với nhau và kết hợp tăng cường lẫn nhau. Có thể nói, quá trình tương tác này tương tự quá trình giao thoa sóng trong vật lý nên có thể gọi là giao thoa văn hóa.  Làn sóng văn hóa mới có thể giao thoa với làn sóng văn hóa cũ vì có cùng nguồn gốc, những cái mới là sự phát triển kế thừa từ những cái cũ, chúng không thể tự sinh ra từ không có gì.

Như vậy Quá trình hội nhập hiện nay thúc đẩy sự giao thoa văn hóa, từ đó sẽ định hình tính tiên tiến của nền văn hóa Việt Nam.  Và nền Văn hóa truyền thống và hiện đại nó có một quan hệ chặt chẽ với nhau thông qua nhau để kề thừa và phát triển hơn.

Nguồn: saigongame.comvan hoa van hoa truyen thong van hoa hien dai