Tiếp biến văn hóa và giá trị của nó

Chủ nhật , 17/05/2015, 04:00 GMT+7
     
Tiếp biến văn hóa và giá trị của nó, tiếp biến văn hóa là gì? Tiếp biến văn hóa có ý nghĩa gì với nền văn Việt Nam. Tiếp biến văn hóa đó là một vấn đề giúp cho mỗi chúng ta tìm hiểu và tiếp nhận nền văn hóa đậm đà hơn. Và Giao lưu văn hóa là điều kiện để cho việc tiếp biến văn hóa phát triển và đi xa hơn.

Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu giao lưu văn hóa là gì? Và nó có tác động gì trong sự tiếp biến văn hóa.

Đầu tiên, giao lưu văn hóa là dạng cộng sinh giữa các nền văn hóa.

Như vậy, có thể nói tiếp biến văn hóa đó là một hình thức biến nhiều lợi ích tiềm năng mà giao lưu văn hóa đem lại thành những lợi ích thực tế và là một hiện tượng tiếp nhận có chọn lựa một số yếu tố văn hóa ngoại lai và biến đổi chúng cho phù hợp với điều kiện sử dụng bản địa, nói một cách dể hiểu hơn đó là nền văn hóa phù hợp với văn hóa bản địa và sau một thời gian sử dụng, biến đổi tiếp thì chúng trở thành những yếu tố văn hóa bản địa ngoại sinh.

Tiếp biến văn hóa và giá trị của nó

Tiếp biến văn hóa và giá trị của nó

Đến lúc này thì những người dân ở nơi xuất xứ của những yếu tố văn hóa đó cũng không còn nhận ra chúng vốn là của mình. Điển hình đó là trong ngôn ngữ.

Như vậy, những yếu tố ngoại sinh trong một nền văn hóa đó là yếu tố tuy có gốc tích từ bên ngoài nhưng đã qua công đoạn tiếp biến văn hóa và do đó không còn thuộc về nền văn hóa bên ngoài - nền văn hóa đang cộng sinh với nền văn hóa bản địa, mà đã trở thành một bộ phận của nền văn hóa bản địa, góp phần làm giàu cho nền văn hóa này. Vì vậy, người bản địa sử dụng những yếu tố văn hóa bản địa ngoại sinh cũng thuần thục, tinh tế như các yếu tố văn hóa nội sinh, có thể phối kết hòa quyện chúng với nhau một cách tự nhiên, Và trong nền văn học cũng vậy ví dụ như hai câu thơ sau đây của bà Huyện Thanh Quan là một bằng chứng:

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt

Nước còn cau mặt với tang thương.

Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng: quá trình giao lưu văn hóa chỉ là điều kiện cần, phải có thêm quá trình tiếp biến văn hóa là điều kiện đủ để làm phong phú thêm, mạnh thêm nền văn hóa bản địa, nâng nó lên tầm cao phát triển chung của văn hóa thế giới.

Nguồn: saigongame.comgia tri cua tiep ben van hoa tiep bien van hoa la gi giao luu van hoa