Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

Thứ ba , 03/04/2018, 09:35 GMT+7
     
Tác phẩm Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện chính trị có giá trị lịch sữ và gia trị văn học rất to lớn đối với nền văn học Việt Nam. Tác phẩm khẵng định chủ quyền, địa vị của Việt Nam trên toàn thế giới. Với Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Saigongame.com các bạn sẽ được hiểu rõ them các phần cũng như bố cục của một bài văn kiện.

Tác phẩm Tuyên ngôn được ra đời sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Tuyên ngôn độc lập khẵng định quyền bình đẳng, dân chủ của con người Việt Nam trước thế giới. Bên cạnh đó bài còn tố cáo được tội ác của thực dân Pháp. Và được kết thúc bằng những lời lẽ trịnh trọng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về quyền tự do, dân chủ của dân tộc  và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của toàn dân tộc.

Ở phần mỡ đầu, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã khẵng định quyền bình đẵng, tự do của dân tộc thông qua việc trích dẫn từ hai bẩn tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ và nước Pháp. Đó là đề cao truyền thống bình đẳng, nhân tạo, dân chủ tư tưởng tiến bộ của nhân loại vầ có mục đích ngăn chặn âm mưu xâm lược của bộn Thực dân Pháp. Và đây cũng là lý lẽ không ai có thể chối cải được.

Phần thứ hai là phần chứng minh cho nguyên lý. Người đã vạch trần tội ác của thực dân Pháp. Đó là kẻ làm trái nhân đạo và chính nghĩa. Thông qua những lý lẽ hết sức đinh thép. Đó là việc khai hóa Đông Dương nhưng thực chất đó là gây ra tội ác dã man đối với nhân dân ta. Tự nhận bảo hộ Đông Dương nhưng lại bán nước ta cho Nhật và đầu hang phát xít Nhật, phản bội đồng minh.

Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

Tác phẩm Tuyên ngôn độc lập đã nói lên được những lời buộc tội gây xúc động và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Bên cạnh đó, tuyên ngôn còn chứng minh được nhân dân là người đứng về phía chính nghĩa. Người còn khẵng định Nhân dân Việt Nam nhân đạo, khoan hồng cứu và giúp đỡ người Pháp.

Ở phần cuối là phần tuyên ngôn độc lập của nhân dân Việt Nam. Tuyên ngôn đã tuyên bố chấm dứt quan hệ với thực dân Pháp và khẵng định Việt Nam có quyền tự quyết vận mệnh đất nước của mình. Tuyên ngôn về nền độc lập dân tộc trên hai cơ sở đó là cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn.

Tuyên ngôn còn tuyên bố về ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của nhân dân Việt Nam: “ Toàn thể……..độc lập ấy”.

Tác phẩm Tuyên ngôn độc lập đã dùng những những lập luận vững chắc, lý lẽ sắc bén. Bằng chứng xác thực, ngôn từ chặt chẽ vì thế mà có sức thuyết phục cao đối với cộng đồng quốc tế.

Lời của Bác cũng là ý của dân nên có tác dụng động viên, khích lệ mạnh đồng bào cả nước trong công cuộc bảo vệ độc lập, tự do của đất nước sau này.

 

Nguồn: Saigongame.comphan tich tac pham tuyen ngon doc lap tuyen ngon doc lap