Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu những ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc.

Thứ ba , 03/04/2018, 09:38 GMT+7
     
Bằng cách nhìn và cách nghĩ sâu rộng. Mới mẻ và nhiệt tình của một người gắn bó hết sức mình với đất nước, với nhân dân. Phạm Văn Đồng đã làm sáng tỏ mối quan hệ khan khít giữa thơ văn Nguyễn Đình Chiểu Chiểu với hoàn cảnh của Tổ Quốc lúc bấy giờ và với thời hiện đại nay. Đồng thời tác giả cả ngợi Nguyễn Đình Chiểu một người trọn đời dùng cây bút làm vũ khí chiến đấu cho dân cho nước, một ngôi sao sáng trên nền văn nghệ của Việt Nam.

Tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu những ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc được ra đời vào kỉ niệm 75 năm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Đình Chiều được đăng trên tạp chí Văn học tháng 7/1963. Trong lúc cuộc chiến đấu chống Mĩ đang diễn ra sôi nỗi ở miền Nam và ở ngay quê hương của Nguyễn Đình Chiểu.

Thông qua Tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu những ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Phạm Văn Đồng đã tìm ra được cái nhìn mới mẻ và sâu sắc cuat tác giả về Nguyễn Đình Chiểu. Được thể hiện qua hình ảnh “ Trên trời…. thấy sáng” (trang 48).

Ở điểm này, tác giả đã định hướng việc nghiên cưu nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, có sự kiến giải đúng đắn, sự đáng giá công bằng, khách quan đối với cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.

Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu những ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc.

Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu những ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc.

 

Bên cạnh đó, Phạm Văn Đồng còn tìm hiểu về con người và quan điểm sáng tác thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu. Phạm Văn Đồng đã để cao tấm gương yêu nước và quan điểm sáng tác văn chương của Nguyễn Đình Chiểu thông qua luận điểm sau:

“ Chở bao nhiêu … chẵng tà”.

“ Thấy nay … thực hư.” ( trang 49 )

Không những thế Phạm Văn Đồng còn tìm hiểu về thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu. Với phương pháp phân tích khoa học, Phạm Văn Đồng đã đặt thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu vào bối cảnh lịch sữ thời chống Pháp. Ông còn dẫn bài văn tế tiêu biểu  “ Ngòi bút … cứu nước” chỉ một câu mà Phạm Văn Đồng đã tóm tắt được nội dung của bài văn tế. Bài văn tế được sánh ngang với “ Bình ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi để đi đến sự đánh giá mới mẻ, sâu sắc, đúng đắn. Thông qua đó, Phạm Văn Đồng bày tỏ cảm xúc, tưởng nhớ đến hương hồn nhà thơ và nghĩa quân Cần Guộc.

Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu những ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc.

Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu những ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc.

 

Ở cuối bài, tác giả đã đánh giá vị trí, tác dụng của Nguyễn Đình Chiểu trong nên văn học hiện đại. Trong mắt mọi người Nguyễn Đình Chiểu là một chiến sĩ yêu nước, một nhà thơ lớn. Ông đã nêu cao được địa vị và tác dụng của văn học nghệ thuật, nêu cao sứ mạng của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

 

Nguồn: Saigongame.com