Mối quan hệ giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần

Chủ nhật , 10/05/2015, 10:26 GMT+7
     
Mối quan hệ giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, khái niệm văn hóa vật chất văn hóa tinh thần, Phân tích mối quan hệ giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần là một trong những nền văn hóa mà chúng ta cần tìm hiểu và làm rõ. Sau đây saigongame.com sẽ đưa ra Mối quan hệ giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần để làm rõ được mối quan hệ cũng như các thắc mắc về văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần.

Nền văn hóa vô cùng dạ dạng và phong phú, mỗi mối quan hệ luôn có một sự gắn kết chặt chẽ với nhau tạo nên một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Và dưới đây là Mối quan hệ giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Thông qua mối quan hệ này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về giá trị của nền văn hóa nước mình.

Mối quan hệ giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần

Mối quan hệ giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần

Mối quan hệ giửa văn hoá vật chất và văn hóa tinh thần
Văn hoá vật chất và tinh thần luôn gắn bó mật thiết với nhau và có thể chuyển hoá cho nhau, tương tác cho nhau.
Không phải ngẫu nhiên mà K.Marx nói rằng “Tư tưởng sẽ trở thành những lực lượng vật chất khi nó được quần chúng hiểu rõ”. Bởi vậy mà tuỳ theo những mục đích khác nhau, việc phân biệt văn hóa vật chất và văn hoá tinh thần sẽ phải dựa vào những tiêu chí khác nhau.
Với mục đích thực tế là phân loại các đối tượng văn hoá thì việc phân biệt văn hoá vật chất và tinh thần chỉ có thể thực hiện một cách tương đối căn cứ vào “mức độ” vật chất / tinh thần của đối tượng văn hoá. Trong trường hợp này, có thể dùng khái niệm “mục đích sử dụng” làm tiêu chí bổ trợ: những sản phẩm làm ra trước hết để phục vụ cho các nhu cầu vật chất thì, dù có giá trị nghệ thuật cao đến mấy (như cái muôi thời Đông Sơn có gắn tượng người ngồi thổi khèn dùng để múc canh, chiếc ngai vàng được chạm trổ công phu dùng cho vua ngồi thiết triều) vẫn thuộc dạng văn hoá vật chất; còn những sản phẩm làm ra trước hết để phục vụ cho các nhu cầu tinh thần thì, dù được vật chất hoá (như pho tượng, quyển sách mua về để trưng, để đọc), chúng vẫn thuộc dạng văn hoá tinh thần.
Còn với mục đích phân loại các giá trị, làm rõ bản chất của chúng, đưa ra một bức tranh khoa học về văn hoá vật chất và tinh thần thì có thể dựa hẳn vào chất liệu để phân biệt: theo đó, văn hoá vật chất liên quan đến sự biến đổi mang tính sáng tạo thiên nhiên quanh mình thành những sản phẩm có dạng chất liệu vật thể; còn văn hoá tinh thần thì chỉ liên quan đến sự biến đổi thế giới bên trong, thế giới tâm hồn của con người, sản phẩm của nó là tư tưởng thuần tuý, “phi vật thể”. Với cách này, cùng một đối tượng có thể vừa có phần giá trị vật chất, vừa có phần giá trị tinh thần của nó.
Văn hóa vật chất và phi vật chất liên quan chặt chẽ với nhau. Khảo sát một nền văn hóa có thể thấy văn hóa vật chất phản ánh những giá trị văn hóa mà nền văn hóa đó coi là quan trọng. Ở các nước Hồi giáo, công trình kiến trúc đẹp nhất và hoành tráng nhất thường là thánh đường trong khi ở Mỹ, nó lại là trung tâm thương mại. Văn hóa vật chất còn phản ánh công nghệ hiểu theo khái niệm xã hội học là sự áp dụng kiến thức văn hóa vào sinh hoạt trong môi trường tự nhiên. Tháp Eiffel phản ánh công nghệ cao hơn tháp truyền hình Hà Nôi. Ngược lại, văn hóa vật chất cũng làm thay đổi những thành phần văn hóa phi vật chất.
Riêng về các hoạt động thì, thông thường, người ta xếp hoạt động sản xuất vật chất vào dạng văn hoá vật chất (vì loại hoạt động này phải sử dụng nhiều năng lực cơ bắp, mồ hôi…), còn hoạt động sản xuất tinh thần được xếp vào văn hóa tinh thần (vì loại hoạt động này chủ yếu sử dụng năng lực trí tuệ).
Ví dụ:
- Khi tổ chức một lễ hội thì lể hội đó sẽ mang tính chất văn hóa tinh thần vì nó phục vụ cho tinh thần của con người là chủ yếu… nhưng trong lễ hội mình vẫn sử dụng vật chất để phục vụ lễ hội..
-Khi xây dưng cái đình thờ thì cái đình là văn hóa vật chất dùng để thờ một ai đó..và đồng thời củng là nơi để người dân tính ngưỡng, thờ tụng…

Thông qua mối qua hệ và các ví dụ chắc phần nào các bạn đã hiểu nền văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần có tác động thế nào rồi. Và nhờ Mối quan hệ giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần này mà nền văn hóa trở nên đa dạng và phong phú hơn.

Nguồn: saigongame.commoi quan he khai niem vai tro su anh huong