Phân tích bài văn Tự Tình

Đề tài: phân tích bài thơ Tự Tình đã gắn liền với hình ảnh người phụ nữ, mang đậm dấu ấn của người thi sĩ chuyên viết...
 • Phân tích bài thơ Thương Vợ

  Đề bài: Phân tích bài thơ thương vợ của Trần Tế Xương, chắc hẵn ai nhìn vào đề bài cũng thắc mắc, tại sao Trần Tế Xương lại đặt...
 • Phân tích bài văn Tự Tình

  Đề tài: phân tích bài thơ Tự Tình đã gắn liền với hình ảnh người phụ nữ, mang đậm dấu ấn của người thi sĩ chuyên viết về hình...
 • Phân tích bài thơ Viết Bắc của Tố Hữu

  Đề bài: Phân tích bài thơ Viết Bắc của Tố Hữu là một bài thơ nói về ân tình của nhưng người cách mạng sau thắng lợi vẻ vang...
 • Phân tích tác phẩm Chiếu Cầu Hiền

  Đề baì: Phân tích tác phẩm Chiếu Cầu Hiền, đây thuộc loại một loại văn chiếu, mang tính chất của một văn kiện hào hùng cũng như...
 • Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập

  Đề bài: Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh đây được coi là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, một bài...
 • Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

  Đề bài: Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng là một đề tài nói về người lính trong những năm kháng chiến chống Pháp. Bài...