Bài báo cáo: Hoạt động của TTVH Tỉnh Bình Phước năm 2013-2014.

Chủ nhật , 17/05/2015, 04:04 GMT+7
     
Bài báo cáo: Hoạt động của TTVH Tỉnh Bình Phước năm 2014-2015. Sẽ giúp các bạn biết thêm về tình hình hoạt động cũng như các phong trào của Tỉnh. Nó sẽ giúp các bạn trong việc tình hiểu bản sắc văn hóa của Tỉnh. Bài báo cáo: Hoạt động của TTVH Tỉnh Bình Phước năm 2013-2014 bao quát một số vấn đề trọng tâm và tình hình phát triển của Tỉnh.
PHẦN I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỊA LÝ, DÂN SỐ 
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - VĂN HÓA – XÃ HỘI 
 
I/- VỊ TRÍ ĐỊA LÝ : 
Tỉnh Bình Phước được tái lập và ngày 01/01/1997, được tách ra từ tỉnh Sông Bé cũ, tỉnh Bình Phước có diện tích tựnhiên là 6.873,89km2, Bình Phước là tinh miền núi, nằm ở phía Tây vùng Đông Nam Bộ, phía Nam giáp Đồng Nai và Bình Dương, phía Đông giáp Đắk Nông và Lâm Đồng, phía Tây giáp Tây Ninh, phía Bắc giáp Vương quốc Cam-pu-chia. Tỉnh lỵ của Bình Phước là Thị xã Đồng Xoài cách Tp. HCM 128km. 
Bình Phước nằm trên QL13 và 14, cực Nam của dãy trường sơn hùng vĩ, địa hình của cao nguyên đất đỏ, núi cao và rừng nhiệt đới. Các dãy núi và phần lớn đất bằng được bao phủ bởi những thảm rừng hoặc những đồng cỏ rậm rạp, trong đó có núi Bà Rá cao 73m so với mặt nước biển, các khu bảo tồn thiên nhiên : Bù Gia Mập, Sóc Bom Bo, Trảng Bàu Lạch…
Ngoài ra, Bình Phước có 5.143 ha thuộc phần  mở rộng của vườn quốc gia Cát Tiên. Trên địa bàn Bình Phước có hai sông lớn chảy qua là sông Sài Gòn và Sông Bé. Bên cạnh đó còn có nhiều cảnh quan tự nhiên và nhiều địa danh gắn liền với các sự kiện lịch sử quan trọng. 
Bình Phước có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm Thị xã Đồng Xoài, Thị xã Phước Long, Thị xã Bình Long và 7 huyện : Bù Gia Mập, Bù Đăng, Bù Đốp, Chơn Thành, Lộc Ninh, Đồng Phú, Hớn Quản với hơn 100 xã, phường, Thị trấn.  
II/- DÂN SỐ : 
Tính đến năm 2011, dân số toàn Tỉnh Bình Phước khoảng 905.300 người, mật độ dân số khoảng 132 người/km2. Dân số Bình Phước tiếp tục tăng lên do nhân dân ở khắp các tỉnh thành trong cả nước đến lập nghiệp, phát triển kinh tế. 
Có thể nói Bình Phước hôm nay là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam với hơn 40 thành phần dân tộc anh em sinh sống, nhưng đông nhất là đồng bà dân tộc S’Tiêng rồi đến Tày, Nùng, Khơme. Dân tộc S’Tiêng chiếm gần 20% dân số đã tạo nên bản sắc văn hóa phong phú và đa dạng. 
III/- TÌNH HÌNH KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - VĂN HÓA – XÃ HỘI : 
Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong những năm vừa qua đời sống vật chất tinh thần của người dân  Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung ngày càng được nâng cao, cải thiện một cách rõ rệt. Từng bước kiện toàn bộ máy quản lý, cơ sở vật chất kỹ thuật, góp phần đưa đất nước phát triển đi lên hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, đứng vững trên thương trường thế giới. 
Nhà máy, xí nghiệp mọc lên càng nhiều góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động nhàn rỗi. Hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, lượng hàng hóa sản xuất, lưu thông trên thị trường ngày càng nhiều đã phần nào đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân trong và ngoài địa bàn. 
Tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội tương đối được giữ vững, nhân dân phấn khởi tin vào sự nghiệp đổi mới, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 
Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của UBND các cấp, Sở VHTT Tỉnh, hệ thống Trung tâm văn hóa tập trung triển khai từ cấp tỉnh đến cấp huyện, tăng cường tổ chức hoạt động tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ. Đồng thời hướng dẫn các trung tâm văn hóa các huyện, thị tập trung tổ chức các hoạt động sôi nổi như : Tuyên truyền cổ động trực quan, biểu diễn VHVN chào mừng các ngày kỉ niệm, các ngày lễ lớn, hội thi, hội diễn, liên hoan tại các cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và giao lưu VH của người dân sau những giờ lao động, góp phần giảm thiểu những tệ nạn xã hội. 
 
PHẦN II : KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG 
CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA 
 
A/- KHÁI QUÁT CHUNG : 
Trung tâm văn hóa tỉnh được thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập các đơn vị trực thuộc Sở, Ban Ngành của tỉnh Bình Phước về việc thành lập các đơn vị trực thuộc Sở, Ban ngành của tỉnh Bình Phước lấy tên gọi là Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Phước. Năm 2008 sát nhập thành ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đổi tên mới là Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước – Là đơn vị trực thuộc chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 
Địa chỉ : Trụ sở đặt tại QL14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
B/- MÔ HÌNH VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA: 
I/- BỘ MÁY TỔ CHỨC : 
1. Bộ máy chính quyền : 
1.1. Ban giám đốc gồm 3 người : 1 giám đốc và 2 phó giám đốc : 
- Giám đốc : Là người lãnh đạo cao nhất, quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm VH tỉnh Bình Phước và chịu trách nhiệm cao nhất trước Sở VHTT & DL về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Là người chịu trách nhiệm kí kết quan hệ - phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành VH, trực tiếp chỉ đạo cho các bộ phận bên dưới thực hiện. Chủ trì những buổi họp mang tính chất quan trọng và quyết định – kết luận những vấn đề cần thiết và chỉ đạo cấp dưới thực hiện. Ý kiến giám đốc là ý kiến giám đốc là ý kiến cuối cùng. 
- Phó giám đốc : 
+ Một Phó giám đốc quản lý, phụ trách, điều hành lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn, trực tiếp phụ trách phòng VHVN và Phòng tuyên truyền cổ động.  
+ Một phó giám đốc quản lý, phụ trách, điều hành lĩnh vực phong trào, phụ trách các CLB, đội nhóm, nhà văn hóa cộng đồng thôn, ấp và TTVH-TT các huyện, Thị xã. 
Hai Phó giám đốc giúp giám đốc chỉ đạo từng công việc cụ thể theo thẩm quyền được Giám đốc phân công như sau : 
* Chịu trách nhiệm những phần việc đã được Giám đốc phân công, đồng thời cùng Giám đốc Trung tâm liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật về công việc được phân công phụ trách. 
* Thay mặt giám đốc chỉ đạo đơn vị và phần việc mình được phân công phụ trách. 
* Phó giám đốc được phân công thường trực, được thay mặt giám đốc khi Giám đốc đi vắng. 
* Phó giám đốc thường trực phụ trách trực tiếp chỉ các tổ - phòng - bộ phận trực thuộc trong việc quan hệ, phối hợp với các huyện, thị tổ chức việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. 
1.2. Phòng hành chính - tổng hợp (HC-TH) : gồm 15 người 
- 01 trưởng phòng (phụ trách chung) 
- 01 Phó phòng (phụ trách về quản trị) 
- Các bộ phận phụ trách các bộ phận : Tổ chức, tổng hợp, văn thư – lưu trữ, kế toán - thủ quỹ, hành chính - quản trị, kỹ thuật âm thanh – ánh sáng, điện nước, hậu đài, thi đua khen thưởng, bảo vệ, lái xe, tạp vụ. 
Phòng HC – TH có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm quản lý Nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động theo quy định của pháp luật ; tổng hợp tình hình hoạt động giữa các phòng chuyên môn, đội thuộc Trung tâm, kế hoạch công tác, đảm bảo các điều kiện và phương tiện làm việc của Trung tâm. 
Trong tất cả các việc HC sự vụ - tổng hợp, nắm bắt, đánh giá, xây dựng được báo cáo một cách cụ thể nhất : 
1.2.1. Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm quản lý Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ : Tổ chức bộ máy biên chế về cán bộ, công chức, viên chức, về chính sách, chế độ, về thi đua, khen thưởng. 
1.2.2. Tham mưu Giám đốc Trung tâm quản lý Nhà nước về công tác văn phòng. 
- Xây dựng kế hoạch công tác và kế hoạch phối hợp công tác giữa các phòng chuyên môn, đội xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. 
- Theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch công tác ; tổng hợp lịch công tác tuần của Ban giám đốc và các phòng chuyên môn, đội ; kiểm tra, chỉnh sửa thể thức văn bản của các phòng chuyên môn, đội thuộc Trung tâm trước khi trình Ban giám đốc ký ban hành. 
- Tổ chức quản lý văn bản đi, văn bản đến, con dấu của cơ quan, lưu trữ hồ sơ đúng theo quy chế công tác văn thư – lưu trữ của Trung tâm). Thực hiện nhiệm vụ đầu mối liên hệ, giao dịch với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ngoài Trung tâm ; giao dịch hợp đồng dịch vụ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và cá nhân đến liên hệ tại trung tâm văn hóa. 
1.2.3. Về công tác hành chính, quản trị :
Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của Trung tâm và công tác quản trị nội bộ, quản lý xe ô tô, tổ chức và phục vụ các hội nghị, hội diễn, cuộc họp, làm việc của Trung tâm ; thực hiện công việc lễ tân và chủ trì việc tiếp, tiễn các đoàn khách của Trung tâm, tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của Trung tâm. 
Chủ trì quản lý và thực hiện công tác bảo vệ, phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động ; đảm bảo an toàn, an ninh, cảnh quan môi trường của Trung tâm; thực hiện nội quy làm việc của Trung tâm. 
1.2.4. Về công tác tài chính : 
Trực tiếp tham mưu cho Giám đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo quy chế, quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán. Lập kế hoạch tài chính, dự toán kinh phí hàng năm, quý, tháng… cân đối thu, chi, đồng thời chấp hành sự quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ của Giám đốc. 
1.3. Phòng tuyên truyền cổ động : Gồm 4 người. 
- 01 trưởng phòng (phụ trách chung). 
- 01 phó phòng (phụ trách công tác cổ động trực quan, triển lãm, quảng cáo). 
- 02 cán bộ (phụ trách viết tin bài tuyên truyền cổ động, tập san). 
Phòng tuyên truyền cổ động tham mưu cho Ban giám đốc thực hiện công tác chuyên môn và tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về tuyên truyền cổ động; xây dựng kế hoạch, chương trình, ma két, trang trí các lễ hội khi có yêu cầu. Cụ thể hóa các tài liệu tuyên truyền, biên soạn các chương trình, tài liệu nghiệp vụ, nội dung tuyên  truyền,cổ động. Tổ chức các lớp tập huấn ngiệp vụ về tuyên truyền cổ động cho cán bộ nghiệp vụ ở cơ sở, mở các lớp năng khiều cho các đối tượng quần chúng về sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật. Tổ chức các cuộc sáng tạo tuyên truyền cổ động và các đợt triễn lãm. Thực hiện các dịch vụ tuyên truyền cổ động, quãng cáo.
1.4.Phòng Văn hóa- Văn nghệ (VH-VN) quần chúng: Gồm 4 người.
- Một Trưởng phòng (phụ trách chung).
- Một phó phòng (phụ trách công tác CLB).
- Các cán bộ thực hiện các nhiệm vụ như sau: Phương pháp viên, đạo diễn, chỉ huy, sáng tác âm nhạc, biên kịch, biên đạo múa, họa sĩ, các hướng dẫn viên, hướng dẫn nghiệp vụ NVH cộng đồng, nhạc công, quản lý văn hóa.
Phòng VH -VN quần chúng có chức năng tham mưu cho ban giám độc Trung tâm tổ chức các hoạt động phong trào quần chúng, hoạt động văn hóa tổng hợp phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật ; tham gia lưu diễn ở các huyện, thị xã khi có yêu cầu. 
Thực hiện nhiệm vụ về VH – VN quần chúng : Lập kế hoạch tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ VH - VN cho Ban giám đốc Trung tâm. Cụ thể hóa các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của Cục văn hóa cơ sở phù hợp với địa phương, biên soạn các chương trình tài liệu huấn luyện nghiệp vụ, nội dung tuyên truyền cổ động, chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng, sinh hoạt Nhóm sở thích – CLB ; biên tập phổ biến tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật quần chúng. 
Tham mu việc khai thác, thừa kế phát huy vốn văn nghệ dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng ; các lễ hội truyền thống và hiện đại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức. Mở các lớp năng khiếu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng quần chúng về sáng tạo và hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật. 
Củng cố, xây dựng các mô hình điểm về CLB, đội, nhóm nhằm mục đích phát triển sâu rộng mô hình CLB, đội, nhóm VH-VN quần chúng trong phong trào địa phương ; tham mưu tổ chức và tham gia các hội thi, hội diễn theo định kỳ ở cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc, hỗ trợ cho các cơ quan ban ngành trong tỉnh tổ chức phong trào hoạt động VH-VN và tuyên truyền về các chương trình mục tiêu của tỉnh, Trung ương.
1.5. Đội tuyên truyền lưu động : Gồm 9 người 
- 01 đội trưởng (phụ trách chung) có nhiệm vụ chấp hành sự chỉ đạo phân công của Ban giám đốc Trung tâm VH làm các phần việc có liên quan đến chuyên môn của mình. Đội trưởng đội kịch TTLĐ được BGĐ Trung tâm VH phân công, chỉ định có trách nhiệm lên kế hoạch – theo dõi – đôn đốc tập dợt - biểu diễn phục vụ tất cả hoạt động trên phải thông qua BGĐ TTVH. 
- 01 đội phó. 
- Các thành viên trong đội như sau : Các diễn viên múa, ca sĩ, vũ công, biên đạo múa, tuyên truyền viên. 
Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước, cổ động chính trị bằng xe tuyên truyền lưu động đến các vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Tập dợt và biểu diễn phục vụ các chương trình tuyên truyền lưu động như : Tuyên truyền dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống nhiễm HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tuyên truyền sức khỏe sinh sản, môi trường… đến các tầng lớp nhân dân. 
2. Các tổ chức chính trị - đoàn thể : 
- Chi bộ : Gồm 9 đảng viên
- Chi đoàn : 12 đoàn viên
- Công đoàn : 35 công đoàn viên 
II/- NHỮNG NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : 
1. Chức năng của TTVH : 
Là đơn vị sự nghiệp VH do UBND cấp tỉnh thành lập, trên cơ sở quy định về điều kiện thành lập của Bộ VHTT & DL. Trực thuộc, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở VHTT & DL. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, huớng dẫn về công tác chuyên môn của các cơ quan ngành dọc cấp trên thuộc Bộ VHTT & DL 
2. Nhiệm vụ của Trung tâm văn hóa :
Có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở VHTT & DL thực hiện các hoạt động sự nghiệp tại địa phương bao gồm : Thông tin tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, hoạt động, triển lãm, quảng cáo, hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh. 
Hướng dẫn phương pháp hoạt động nhiệm vụ cho hệ thống nhà VH, Trung tâm VH – TT từ cấp huyện, thị xã đến cơ sở, xây dựng các loại hình, các hoạt động mẫu để triển khai cho toàn tỉnh. 
Trực tiếp tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn… quy mô cấp tỉnh và khu vực. 
Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở VHTT & DL tỉnh Bình Phước. 
Trung tâm VH làm việc theo chủ trương. 
Giám đốc Trung tâm văn hóa chịu trách nhiệm toàn diện trực tiếp trước Giám đốc Sở VHTT & DL tỉnh Bình Phước về các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đã được Giám đốc Sở giao. 
Trong quá trình quản lý điều hành : 
Giám đốc Trung tâm VH thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời thực hiện đầy đủ mọi quan hệ giữa giám đốc với chỉ huy và các đoàn thể của quần chúng. 
 
PHẦN III : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH NĂM 2013 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
 
I/- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM : 
Thực hiện Chỉ đạo của Cục văn hóa cơ sở,  Sở VHTT & DL và kế hoạch hoạt động của Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2013. 
Trong năm 2013, Trung tâm văn hóa tỉnh đã tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, các địa phương trong tỉnh tuyên truyền, văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, kết quả đạt được như sau : 
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm : 
+ Công tác tham mưu : 
Tham mưu Sở VHTT & DL về các hoạt động văn hóa lớn, sự kiện chính trị trọng điểm để làm tốt công tác tổ chức tuyên truyền các hoạt động như : Tham mưu xây dựng kế hoạch các Liên hoan toàn quốc, khu vực và cấp tỉnh ; Liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2013 ; về tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần IX năm 2013 ; tham mưu về công tác hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, Nhà văn hóa cộng đồng thôn, ấp, công tác báo cáo trong lĩnh vực văn hóa ; Lớp tập huấn đờn ca tài tử ; tham mưu về cơ cấu tổ chức nhân sự của Đội thông tin tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm văn hóa tỉnh ; tham mưu về công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo và ra quyết định bổ nhiệm, khen thưởng. 
2. Công tác chỉ đạo : 
Căn cứ vào Kế hoạch Sở VHTT&DL giao chỉ tiêu kế họach năm 2013, trên cơ sở đó Trung tâm văn hóa xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013, công tác lãnh đạo, chi đạo điều hành hệ thống các hoạt động chung của Trung tâm văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.  
Chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo dõi hoạt động của Trung tâm VHTT cấp huyện, thị xã, hướng dẫn chuyên môn cho hệ thống Nhà nước cộng đồng thôn ấp, các CLB, đội, nhóm sinh hoạt tại chỗ ở cơ sở. 
Xây dựng báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, chuyên đề và các báo cáo đột xuất theo đúng thời gian quy định. 
Xây dựng hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa văn nghệ và market tuyên truyền cổ động bằng văn bản định hướng và chỉ đạo cơ sở tuyên truyền công tác chính trị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hệ thống TTVH trong toàn tỉnh. 
Xây dựng các chương trình tham gia các Liên hoan, hội thi, hội diễn toàn quốc, khu vực và tại địa phương. 
3. Công tác tổ chức : 
Trong tháng 03/2013, Trung tâm VH tỉnh đã thành lập Đội tuyên truyền Lưu động và đi vào hoạt động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
Ra Quyết định thu hồi Quyết định số 01/QĐTTVH tỉnh ngày 30/12/2002 của TTVHTT tỉnh Bình Phước về việc thành lập CLB thơ ca trực thuộc TTVH tỉnh và tái thành lập CLB thơ ca trực thuộc TTVH tỉnh. Đồng thời tiến hành thủ tục hành chính để sáp nhập CLB thơ ca Việt Nam Bình Phước vào CLB thơ ca trực thuộc TTVH tỉnh thành CLB Thơ theo tinh thần chỉ đạo của Sở VHTT & DL ; thành lập mới CLB “nhảy hiện đại” trực thuộc TTVH tỉnh Bình Phước, tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho các bạn trẻ. 
Hoàn tất đề án làm việc trong cơ quan công lập ; quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020 ; thực hiện quy trình bổ nhiệm theo hướng dẫn của Sở ; tiến hành việc tuyển dụng, hợp đồng lao động, thuyên chuyển, giải quyết chế độ nghỉ, chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng thẩm quyền và quy định. 
II/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN : 
1. Cấp tỉnh : 
a. Công tác tuyên truyền cổ động: 
Trong năm 2013, thực hiện kế hoạch hoạt động của ngành và đơn vị, TTVH tỉnh đã triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực cơ quan nhân các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Cụ thể như sau : 
- In ấn 3.625m2 panơ ; 3.278m2 panô ; cắt dán 2.698m băng rôn ; cắm 5.570 lượt cờ các loại, treo 140 đèn lồng và 9.000m cờ dây, để thực hiện công tác tuyên truyền như : Thi công in ấn và treo panô, panơ tuyên truyền các ngày lễ lớn, panô ranh giới ; kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012) ; ngày Giải phóng Đồng Xoài (26/12) ; ngày giải phóng Phước Long (6/1) ; ngày thành lập Đảng 3/2 ; Mừng Đảng mừng Xuân, tuyên truyền đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 ; ngày truyền thống Thủ Biên ; kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và ngày Biên phòng toàn dân 3/3 ; ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 1/5 ; ngày sinh nhật Bác 19/5 ; liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần III/2013 ; ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 ; kỷ niệm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6 ; 66 năm ngày thành thương bnh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2013) ; 84 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2013) ; kỷ niệm 68 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ; Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần thứ IX năm 2013 ; kỷ niệm 83 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và các hoạt động. 
Thiết kế market : Phát hành 53 bộ maket huớng dẫn nghiệp vụ quý I, II, III và quý IV cho Trung tâm VHTT các huyện, thị. 
Xây dựng báo cáo, kiểm tra hiện trang sử dụng đèn Led và tham mưu cho Sở VHTT & DL có kế hoạch bàn giao cho Ban an toàn giao thông tỉnh quản lý, nâng cấp sửa chữa và đến nay là xây dựng phương án tháo dỡ đảm bảo an toàn, tiết kiệm. 
Trong năm 2013, Trung tâm đã tổ chức 04 đợt trưng bày, triển lãm ảnh, hện vật nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, hội thi, hội diễn cụ thể : Hội báo xuân Nhâm Thìn 2013 trên 100 đầu báo ; phối hợp với Hội văn học nghệ thuật tỉnh triển lãm 150 tác phẩm nghệ thuật đạt giải của các tỉnh ; Trên 300 hình ảnh hoạt động của toàn hệ thống TTVH tại Liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần III năm 2013 tại huyện Bù Đăng, triển lãm 50 hình ảnh hoạt động của Trung tâm văn hóa và xe thông tin lưu động tại Liên hoan múa không chuyên toàn quốc năm 2013 ; Ghi hình ảnh các hoạt động văn hóa qua các Liên hoan nghệ thuật quần chúng từ năm 1997 đến năm 2013 tại Liên hoan NTQC tỉnh Bình Phước lần thứ IX với thời lượng 60 phút. Về triển lãm đã hoàn thành đạt chỉ tiêu 4 lần trên năm. 
Tuyên truyền hơn 288 giờ bằng xe lưu động với nhiều nội dung tuyên truyền khác nhau nhân các ngày lễ lớn, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề xã hội và phối hợp với các ban ngành trong tỉnh tuyên truyền nhiều nội dung khác. 
b. Công tác văn hóa văn nghệ : 
Biên tập và xây dựng các chương trình : Phối hợp khai mạc triển lãm Hội báo xuân năm 2013, tổ chức đêm giao thừa năm 2013 và tổ chức chương trình văn nghệ mừng xuân Quý Tỵ năm 2013 ; tổ chức đêm văn nghệ nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 ; chương trình khai mạc, bế mạc và tổ chức liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần III/2013 ; kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5. 
Xây dựng kế hoạch, chương trình và tập luyện tham gia liên hoan múa không chuyên toàn quốc năm 2013 diễn ra tại Tây Ninh do Bộ VHTT & DL phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức ; tham gia Liên hoan múa Tp. HCM mở rộng lần thứ IV năm 2013 do Hội nghệ sỹ múa Tp.HCM tổ chức. Kết quả đạt 1 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 01 giải khuyến khích và 01 giấy khen tập thể của Ban tổ chức (đạt chỉ tiêu kế hoạch 100%). 
Tham mưu cho Sở VHTT & DL tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần thứ IX năm 2013. 
Tổ chức sân chơi “Tìm tài năng trẻ” năm 2013 vòng sơ khảo tại các trường THPT trên đia bàn Thị xã Đồng Xoài với tổng số 180 tiết mục và có hơn 300 thí sinh tham gia, tiến hành tổ chức thi vòng tháng, quý và chung kết tại Trung tâm văn hóa tỉnh. 
Mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho tài tử đờn và tài tử ca là hội viên các CLB và quần chúng với 105 học viên. Sau 8 tuần học tổ chức bế giảng và trao chứng chỉ cho 87 học viên, trong đó có 58 học viên đạt loại giỏi và 29 học viên 9dat5 loại khá, số còn lại tham gia học nhưng không đủ điều kiện dự thi. Đồng thời, tổ chức cho 36 hội viên đi giao lưu với CLB đờn ca tài tử Tp.HCM để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật đờn ca tài tử. 
Kịp thời chỉ đạo hoạt động Nhà văn hóa cộng đồng thôn ấp. Đồng thời, duy trì việc sinh hoạt định kỳ của các CLB trực thuộc TTVH tỉnh, củng cố nhân sự CLB tơ ca và xây dựng quy chế hoạt động nâng chất lượng chương trình sinh hoạt. 
c. Công tác tuyên truyền lưu động : 
Trong năm 2013, TTVH tỉnh đã dàn dựng và biên tập 4/4 chương trình đạt chỉ tiêu 100% với các chủ đề “Xuân – quê hương tôi” ; “Tổ quốc tôi”; “giai điệu tổ quốc” và “Trái tim Việt Nam’ để biểu diễn tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như các vấn đề xã hội với quần chúng nhân dân tại các xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp và các sở ngành trong tỉnh. 
Tổ chức biểu diễn phục vụ các Sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các khu công nghiệp và các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được 108/100 buổi đạt 108% so với chỉ tiêu kế hoạch, phục vụ gần 30.000 lượt nguời đến xem và cổ vũ cho các chương trình. 
Năm 2013, được sự quan tâm huớng dẫn nghiệp vụ của Cục văn hóa cơ sở, chỉ đạo sâu sát của Sở VHTT&L với sự nỗ lực phấn đấu của Ban giám đốc và tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của hệ thống TTVH không ngại khó khăn, gian khổ, cố gắng phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế chung của địa phương cũng như những đóng góp nhất định cho đất nước. Trong năm 2013, hệ thống TTVH trong toàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành và vuợt mức  trên các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật nhất là công tác tuyên truyền cổ động và tuyên truyền lưu động phục vụ các ngày lễ, tết, những sự kiện chính trị lớn của đất nước, địa phương và các hội thi, hội diễn cấp tỉnh cũng như cấp khu vực và toàn quốc. 
Đội tuyên truyền lưu động của tỉnh mới thành lập và đi vào hoạt động bước đầu cũng gặp không ít khó khăn về nhân sự, phương tiện đi lại và kinh phí hoạt động. Nhưng với sự quan tâm cao của Ban giám đốc cùng với đội ngũ cán bộ rất tâm huyết, nhiệt tình, không ngại khó khăn gian khổ đến vùng sâu, vùng xa tuyên truyền lưu động kịp thời đưa những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Tuy nhiên hoạt động tuyên truyền lưu động của các huyện, thị cũng chưa được sự quan tâm của các cấp, các ngành ; kinh phí hoạt động của đội còn hạn chế, nên số buổi tuyên truyền lưu động chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. 
Bên cạnh đó, hoạt động đơn vị cũng gặp một số khó khăn nhất định trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như điều kiện thiên nhiên, thời tiết, khí hậu, địa hình… cũng ảnh hưởng và gây ra khó khăn không nhỏ, nhất là đối với hoạt động tuyên truyền lưu động, tuyên truyền cổ động. Các phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất cũ, xuống cấp, không còn phù hợp với nhu cầu công việc ngày càng phát triển của đơn vị. Tiền bồi dưỡng cho diễn viên, cộng tác viên rất ít ỏi không xứng đáng với công lao động nghệ thuật bỏ ra, nên một số diễn viên cũng chưa thật sự đến với đội tuyên truyền lưu động. 
 
Nguồn: saigongame.com