5 văn bản hiến pháp của nước ta từ năm 1945 đến nay

Thứ sáu , 08/05/2015, 11:29 GMT+7
     
5 văn bản hiến pháp của nước ta từ năm 1945 đến nay, các văn bản của nhà nước ta. Đây là một trong những văn bản hiến pháp cao nhất của nước. Thông qua các ăn bản hiến pháp này nhà nước ta đã đưa sự công bằng dân chủ văn minh hơn. Đặc biệt trong công tác quản lý của nhà nước ta.

Là một sinh viên trường Đại học Văn hóa việc tìm hiểu hiến pháp rất quan trọng. Vì trong bản thân chúng ta là một người trong công tác quần chúng, quản lý nhân dân nếu ta không biết các hiến pháp văn bản thì không thể nào quản lý nhân dân được. Đã là người trong ngành quản lý thì cần nên tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn. Dưới đây là 5 văn bản hiến pháp của nước ta từ năm 1945 đến nay mờ các bạn cùng tìm đọc.

5 văn bản hiến pháp của nước ta từ năm 1945 đến nay

5 văn bản hiến pháp của nước ta từ năm 1945 đến nay

- Hiến pháp 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được Quốc hội thông qua vào ngày 9-11-1946

- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua vào ngày 31-12-1959.

- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, kỳ họp thứ 7 ngày 18-12-1980 nhất trí thông qua.

- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15-4-1992, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bỏ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày 25-12-2001.

- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào ngày 28-11-2013.

Nguồn: saigongame.com5 van ban hien phap cac van ban hien phap